O nama

Na temelju ideje o organizovanju pripadnika boračke populacije koji su se kao maloljetnici dobrovoljno priključili u redove oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine dana 08.11.2011 godine na Osnivačkoj skupštini donešena je Odluka o formiranju Udruženja boraca - Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata '92-'95 Kantona Sarajevo, a u cilju afirmacije ove specifične boračke populacije.

Ova populacija zbog svoje specifičnosti jedan je od najvećih stradalnika proteklog rata a njeni pripadnici se svakodnevno suočavaju sa mnogobrojnim socijalnim, ekonomskim i zdravstvenim problemima koji su rezultat kako ratnih dešavanja tako i poratne nebrige nadležnih organa i institucija.

Najbolji primjer te nebrige jeste činjenica da se niti u jednom zakonskom ili podzakonskom aktu koji tretira boračku populaciju ne spominje tremin "maloljetnog dobrovoljca" odnosno maloljetnih pripadnika OS RBiH.

Upravo je gore navedena činjenica glavni razlog zbog kojeg je formirano naše Udruženje odnosno kako bi se navedeni problemi populacije pokušali sistemski riješti uz pomoć prijatelja i partnera Udruženja.

Članove Udruženja čine demobilisani borci ARBiH i MUP-a RBiH koji su se sa nenavršenih 18 godina života dobrovoljno priključili u redove oružanih sanaga RBiH te porodice poginulih i umrlih maloljetnih dobrovoljaca koji trenutno mjesto boravka imaju na području Kantona Sarajevo.

Proces učlanjenja vrši se na slijedeći način:

  1. ispuniti WEB PRISTUPNICU
  2. dostaviti uvjerenje o vremenu provedenom u OS RBiH (izdaje nadležni općinski/opštinski organ)
  3. dostaviti jednu fotografiju
  4. uplatiti kotizaciju za izradu članske kartice (10 KM) - ukoliko lice ostvaruje primanja

(lice koje ne ostvaruje primanja dužno je donijeti potvrdu sa općinskog biroa za zapošljavanje ne stariju od 30 dana i nije dužno uplatiti kotizaciju za izradu članske kartice)

NAPOMENA: Statut udruženja možete download-ovati klikom na ovaj link: Statut UB-MDR KS