LINKOVI

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
http://mbp.ks.gov.ba

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
http://www.fmbi.gov.ba

 
Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995
Knjiga "Djetinjstvo u ratu" - Ilustrovana knjiga koja na 328 stranica  donosi autentične priče generacija dječaka i djevojčica odraslih u ratu
 
Patriotska Liga Bosne i Hercegovine
 
Savez udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo

Međunarodna fondacija za zaštitu djece i poboljšanje njihovog statusa nakon ratova i katastrofa  
"CHILDREN AND WAR FOUNDATION"
 
Međunarodna organizacija koja radi na sprječavanju regrutacije i korištenja djece te njihovo uključivanje u oružane sukobe.
"CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL"
 
Mreža nezavisnih međunarodnih humanitarnih organizacija koje se bave zaštitom djece u ratnim sukobima
"WAR CHILD INTERNATIONAL"
 
Kancelarija specijalnog predstavnika Generalnog sekretara UN-a za djecu u ratnim sukobima
 
Međunarodna organizacija koja kao i sve ostale sluzi za pranje para po krinkom pomoci "djeci vojnicima".
 
Međunarodna organizacija koja kao i sve ostale sluzi za pranje para po krinkom pomoci "djeci vojnicima".
 
PORTAL ZA PROMOCIJU PRAVA I RESOCIJALIZACIJU RATNIH VETERANA