Sarajevski maloljetni borci - Hiking club MDR: Čvrsto na Čvrsnicu – osvojili smo vrhove Hajdučka vrata, Veliki Vilinac i Velika Oštrovača!

Objavljeno: 30.06.2024. | NOVOSTI

Rehabilitacija ex. Maloljetnih dobrovoljca/boraca/branitelja/borkinja i njihove djece kroz sportsko-rekreativnu aktivnost planinarenje sa uključenim osvajanjem vrhova planina Bosne i Herecgovine i regiona sa osnovnom porukom, logom, nazivom cjelogodišnjeg 2023/2024 eventa „Planinarenjem za Mir – Planinarenjm do Mira - Sarajevski maloljetni borci“  - "By Hiking for peace – Hiking to peace - Sarajevo juvenile fighters" je kontinuirani projekat Udruženja boraca - Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 - 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS).

Navedenu projketnu aktivnost provodi Hiking Club MDR koji je počeo sa realizacijom sportsko-rekreativnih aktivnosti – planinarenja gdje je jedan od ciljeva podsjećanje na fenomen maloljetnih dobrovoljaca u odbrani  Grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine, ekologija – ponašanje u prirodi, zdrav život, upoznavanje bosanskohercegovačkih planina ljepotica, osvajanje vrhova, rijeka, dolina, brda, pećina... želimo uticati na fizičko, zdravstveni, psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života naših članova i porodica.

 

Dana 30.06.2024. ekipa Hiking Cluba MDR realizovala je planinarski pohod na Čvrsnici i osvojili vrhove Veliki Vilinac nadmorske visine od 2118 metara, Hajdučka vrata nadmorske visine od 2000 metara i vrh Velika Oštrovača nadmorske visine od 2020 metara.

Naime u sklopu Programa rada i ciljeva Udruženje boraca  - Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo – (UB-MDRKS) realizirane su aktivnosti sportsko-rekretaivnog tipa  - planinarenja koje imaju za cilj rehabilitacija i resocijalizacja bivše djece-vojnike – maloljetnih dobrovoljaca, boraca, branitelja/borknija  kroz rekrativne sportske aktivnosti, te psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života bivše djece-vojnike – maloljetnih dobrovoljaca, boraca/borkinja, branitelja. A time i Senzibiliranje šire javnosti i razvijanju svijesti o važnosti rehabilitacije i resocijalizacije bivših maloljetnih dobrovoljaca.

Važno je napomenuti da u sklopu UB MDR KS uspješno djeluju Peace Club i Fishing Club sa uspješno i u javnosti prepoznatljivim realiziranim projketima i aktivnostima, navodi se u saopćenju Udruženja boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo.