Zahvalnica Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Objavljeno: 04.09.2018. | NOVOSTI

Udruženje maloljetnih dobrovoljaca odbrambeno-oslobodilačkog rata '92-'95 Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) zahvaljuje se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo a posebno Ministru Muharemu Fiši na apsolutnom razumjevanju za našu problematiku i stanja naše populacije. Zahvaljujemo se na blagovremneoj, svrishodnoj i jedinoj podršci od strane Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo našem humanom projketu dodjele školskog pribora djeci osnovcima naših članova.

Na sjednici Upravnog odbora UB MDR-KS je definisano da vrijednost bona za školski pribor iznosi =55,00KM po jednom prijavljnom djetetu, a sve u skadu sa raspoloživim sredstvima za ove namjene.

UB MDR- KS okuplja populaciju bivših maloljetnih boraca, branitelja, dobrovoljca. Ova populacija zbog svoje specifičnosti jedan je od najvećih stradalnika proteklog rata a njeni pripadnici se svakodnevno suočavaju sa mnogobrojnim socijalnim, ekonomskim i zdravstvenim problemima koji su rezultat kako ratnih dešavanja tako i poratne nebrige nadležnih organa i institucija.

Pozivamo i ostale nivoe vlasti da se uozbilje u rješavanju nagomilanih problema maloljetnih boraca za koje nemaju sluha ni nakon dvije decenije od završetka agresija na Bosnu i Hercegovinu. Naravno, sve te tada mlade generacije 1972, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 su poprilično iznijele rat i to u najvećem postotku u jurišnim, udarnim, manevarskim, izviđačkim, diverzantskim jedinicama. Punoljetstva su slavili na inim brdima, tranšejama, rupama...a danas uredno dobijaju odbijenice za sve svoje molbe za zapošljavanje, projekte.

U proteklom periodu UB MDR-KS je bez direktne, tj. nismo na redevnom svako-godišnjem budžetu je uspješno relizovalo projekte podjele školskog pribora, novogošnjih paketića za 2015, 2016, 2017...

Ističemo da smo uspješno realizovali projekat „Djeca rata – djeci mira“ koji je ocijenjen, evaluiran najvišim ocjenama u odnosu na sve ostale projekte u sklopu UN programa/platforme „Dijalog za budućnost“ i ostalih projekata, aktivnosti u cilju poboljšanja stanja članova našeg Udruženja.

Udruženje maloljetnih dobrovoljaca odbrambeno-oslobodilačkog rata '92-'95 Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) uspješno i transparentno realizuje projkat dodjele školskog pribora za djecu naših članova – nekada djece vojnika, maloljetnih branilaca, boraca, dobrovoljaca u cilju koliko-toliko zadovoljenja socijanih potreba a naravno i poboljšanja statusa - Maloljetnog dobrovoljca.

 

Srdačan pozdrav,                                                            Predsjednik UO UB-MDR-KS: Sarajevo, 04.09.2018. godine                                                       Rusmir Piralić

Upravni odbor UB-MDRKS: Rusmir Piralić – Klub Novo Sarajevo – Predsjednik UO, Emir Buljubašić - Klub Novi Grad – Član UO, Elmir Husić  – Klub Stari Grad – Član UO, Mirsad Šukalo  – Klub Centar – Član UO , Enes Joldo – Klub Ilidža – Član UO, Denis Mehanović – Klub Vogošća – Član UO, Mirsad Durmo  – Klub Trnovo – Član UO, Sabahudin Fatić – Klub Hadžići – Član UO, Hajrudin Kulovac  – Klub Ilijaš – Član UO.