Sarajevski maloljetni borci: Odajemo počast i zahvalnost svim borcima Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine!

Objavljeno: 01.09.2023. | NOVOSTI

Povodom 1. septembra – Dana formiranja 1. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Udruženje boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 – 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) odajemo počast i zahvalnost svim borcima Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ne zaboravljamo herojstva naših šehida i poginulih boraca koji su štitili svoje porodice, domove, državu i dostignute civilizacijske vrijednosti i time nesebično ugradili u temelje naše slobode.

 

Obaveza Udruženja boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 – 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) je da se na ovaj dan sjetimo svih ubijenih građana, poginulih suboraca i preko dvijestotine sarajevskih Maloljetnih dobrovoljaca, boraca, branitelja i preživjelih tokom najduže opsade Sarajeva u savremenoj historiji ratovanja.

 

U tim godinama kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, a što je potvrđeno i presudama Međunarodnog suda u Hagu, Sarajevski Maloljetni dobrovoljci su jedino imali vrelu krv. Osjetili su da se dešavaju historijske promjene i naravno da se treba dati doprinos odbrani porodice, doma, mahale, naselja, grada, tada međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine.

 

Smatramo da je povećani broj maloljetnih dobrovoljaca, boraca u Armiji Republike BiH, posebno u Sarajevu je pokazatelj da je riječ o fenomenu gdje je sarajevska mladost osjetila da se mora braniti grad od agresije.  Snage međunarodno priznate Bosanske vlade nije imala pripremljenu strategiju za rat, niti organizovanu vojsku, tako da su svi bili dobrodošli. Sarajevska mladost je dala svoj doprinos u odbrani od postfašizma.

 

„Sarajevski maloljetni borac“ je pozitivan fenomen u odbrani Sarajeva, te ima se kao pripadnicima 1. Korpusa treba odati priznanje i dati osjećaj ponosa tada zlatnoj generaciji koja je doprinijela srčano i hrabro i pored ostalih suboraca u daljenjoj odbrani, razvoju i zaštiti Sarajeva, Kantona Sarajevo i civilizacijskih vrijednosti. 

 

U ime svih članova bivših maloljetnih dobrovoljaca, branitelja, boraca, Upravnog odbora Udruženja boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 – 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS), izvršnih i administrativnih organa Udruženja odajemo počast i zahvalnost svim borcima Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ratnim veteranima, svim pripadnicima, borcima i borkinjama Armije Republike Bosne i Hercegovine, članovima porodica šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i veteranima Armije RBiH, navodi se u saopćenju Udruženja boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 – 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS).