DONIRAJTE DANAS / DONATE TODAY

Objavljeno: 14.12.2018. | NOVOSTI

Donirajte za školski pribor našoj djeci, ribaraski materijal za PTSP rehabilitaciju naših članova, ....

Naša boračka populacija suočena je sa sve izrazajnim simptomoma PTSP-a a koji su uzrokovani traumatskim iskustvima u toku ratnih dešavanja kao i prilika /neprilika nakon rata... veliki broj pripadnika naše populacije koji je u oružane snage pristupio sa svojih 14-17 godina je učestvovao u direktnim borbenim dejstvima gdje su doživili razna traumatična iskustva čije se posljedice pojavljuju  i sada 1-20 godina nakon okončanja dešavanja.

UB-MDR KS broji preko 300 aktivnih članova u Kantona Sarajevo, te preko 200 registrovanih pasivnih članova,  UB-MDR KS je najbrojnije Udruženje maloljetnih boraca sa područja Kantona Sarajevo koje ima legitimno pravo da zastupa interese svojih članova i jedino je udruženje koje ima puni legitimitet za zastupanje maloljetnih boraca sa područja KS, u cilju rješavanja nagomilanih problema maloljetnih boraca koji nisu riješeni ni nakon dvije decenije od završetka agresija na Bosnu i Hercegovinu. Naravno, sve te tada mlade generacije 1972, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 su poprilično iznijele rat i to u najvećem postotku u jurišnim, udarnim, manevarskim, izviđačkim, diverzantskim jedinicama. Punoljetstva su slavili na inim brdima, tranšejama, rupama...a danas uredno dobijaju odbijenice za sve svoje molbe, zahtjeve, projekte.

Važno je napomenuti da su članovi UB-MDRKS sad već 40-godišnjaci kojima je prekinuto djetinstvo, osnovno i srednje obrazovanje, narušeno zdravlje, invaliditeti, veliki postotak nezaposlenosti među članstvom, neriješeno stambeno pitanje, porodično pitanje, finasiranje školovanja kako svog tako i svoje djece.... Nezvanični i neslužbeni podatak da je oko 7000 maloljetnika učestvovalo i angažovano u ratu u BiH govori o ozbiljnosti ovog fenomena. Također ne postoje službeni podaci o njihovoj starosti i spolu. Ipak, činjenica je da nam je prekinuto djetinjstvo, sa trajnim traumama i normalnim mladalaćkim razvojem. Prema Istraživačko-dokumentacionom centru (IDC) iz Sarajeva, nevladinoj organizaciji koja prikuplja relevantne podatke u ljudskim gubicima u ratu u BiH, 661 maloljetni vojnik između 10 i 18 godina starosti ubijen je u ovom ratu.

Važno je istaći činjenicu da ti nekada mladi organizmi - djeca nisi bili u dovoljnom psiho-fizičkom kapacitetu za podnošenje ratnih trauma. Osjećaj straha nije bio dovoljno razvijen. Mozak je bio još u fazi razvoja, ako bi se desila neka povreda, ona bi bila mnogo ozbiljnija, nego kao kod odraslih, što potvrđuju medicinska istraživanja. 

Prekid obrazovanja, koji je podrazumjevao odlazak iz školskih klupa, u blato, glib, tranšeu, vučiju jamu, vodu, mem, snijeg, led... za posljedicu je imao da oko 80 odsto maloljetnih boraca-vojnika nije završilo započeto školovanje. Postoje primjeri, da nekadašnji maloljetni borci, danas ti ljudi u 40-im godinima života, ne mogu dobiti posao, jer ne mogu dobiti ljekarsko uvjerenje!?

Kratkoročno, srednjeročno i dugoročno u skladu s mogućnostima UB MDR-KS će raditi na ostvarivanju ciljeva navedenih projekata u usvojenom programu rada 2016-2020 za šta je neophodno osigurati finansijska i ostala materijalno-tehnička sredstva koja su neophodna za provođenje aktivnosti prilkom realizacije definisanih projekata.

Hvala.