Sarajevskim maloljetnim dobrovoljcima, borcima, braniocima uz iskrenu podršku i razumjevanje dopredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine gospodina Aljoša Čampara je uručeno 30 prehrembenih paketa svojim članovima ugoženim situacijom uzrokovano globalnom pandemijom Covid-19.

Sarajevski maloljetni dobrovoljci su održali sastanak sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine SDP BiH u Sarajevu gdje su dobili apsolutnu podršku za iznimno važnu inicijaticu za odlikovanja bivših maloljetnih dobrovoljaca...UB-MDRKS u sastavu Predsjednik Rusmir Piralić, Sekretar Sibel Sarić i predsjednik Skupštine Kemal Šalaka su održali vrlo konstruktivan sastanak u prostorijama Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP BiH) u Sarajevu sa predsjednikom Komisije za sigurnost federalnog Parlamenta Damirom Mašićem, predsjednikom Kluba zastupnika u Skupštini KS Igorom Stojanovićem, Sekretarom Kantonalonog Odbora SDPBiH Mirsadom Dupovcem i zastupnikom SDP-a u Skupštini KS Samirom Suljevićem.

UB-MDRKS na čelu sa Predsjednikom Rusmir Piralić, Sekretar Sibel Sarić i Potpredsjednik Mirsad Durmo su održali vrlo konstruktivan sastanak u prostorijama Demokratske Fronte(DF) sa federalnim zastupnicima DF-a Alma Kratina, Mustafa Hrivić, Mara Đukić i Hajrudin Žilić gdje je bila tema inicijativa o odlikovanjima bivših maloljetnih dobrovoljaca.

Trenutno u Bosni i Hercegovini postoje zakoni koji tretiraju oblast boračko-invalidske zaštite. U skladu s tim, pokreću se inicijative da se svakom maloljetnom dobrovoljcu dodijeli odlikovanje npr. 'Zlatni ljiljan', 'Srebreni štit' ili slično odlikovanje čime bi se zadovoljili svi zakonski uslovi u zasluženom rješavanju i priznavanju maloljetnih dobrovoljaca, boraca, branioca.