Centar za sigurnosnu analizu i prevenciju iz Praga zainteresovan za mirovne projekte sarajevskih maloljetnih boraca. Akcentirana je pozitivna uloga bivših maloljetnih boraca u osnaživanju mladih zapadnog Balkana na putu izgradnje mira, kroz dijalog i razvoj kritičkih mišljanja

CBAP and its Balkan team would like to inform you about our new project proposal aimed to be conveyed in Bosnia and Herzegovina.

Kantonalno udruženja boraca - maloljetnih dobrovoljaca (UB-MDRKS ) je danas realizovalo projekat rehabilitacije članova UBMDRKS oboljelih od PTSP putem sportskog ribolova. Dodijeljeno je deset setova ribolovne opreme i pribora. 

Dodjeli je prisustvovao Osman Smajlović kao predstavnik Ministarstva za boracka pitanja KS koje je podrzalo ovaj projekat rehabilitacije PTSP kroz sportski ribolov.

Udruženja boraca - Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 - 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) je uspješno realizovalo ovaj projekat koji predstavlja socijalni program sa aspektom liječenja i rehabilitacije nakada mladih organizama sa teškim traumatskim iskustvima.

Kantonalno udruženja boraca – maloljetnih dobrovoljaca (UB-MDRKS ) je danas realizovalo projekat rehabilitacije članova UBMDRKS oboljelih od PTSP putem sportskog ribolova. Dodijeljeno je deset setova ribolovne opreme i pribora.