UB-MDRKS na čelu sa Predsjednikom Rusmir Piralić, Sekretar Sibel Sarić i Potpredsjednik Mirsad Durmo su održali vrlo konstruktivan sastanak u prostorijama Demokratske Fronte(DF) sa federalnim zastupnicima DF-a Alma Kratina, Mustafa Hrivić, Mara Đukić i Hajrudin Žilić gdje je bila tema inicijativa o odlikovanjima bivših maloljetnih dobrovoljaca.

Trenutno u Bosni i Hercegovini postoje zakoni koji tretiraju oblast boračko-invalidske zaštite. U skladu s tim, pokreću se inicijative da se svakom maloljetnom dobrovoljcu dodijeli odlikovanje npr. 'Zlatni ljiljan', 'Srebreni štit' ili slično odlikovanje čime bi se zadovoljili svi zakonski uslovi u zasluženom rješavanju i priznavanju maloljetnih dobrovoljaca, boraca, branioca.

Povodom 15. aprila – Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine Predsjednik UO UB-MDRKS Rusmir Piralić i predsjedavajući Skupštine Kemal Šalaka, sekretar Udruženja Sibel Sarić sa ostalim članovima Upravnog odbora upućuju čestitku u kojoj se navodi:

”U ime svih članova bivših maloljetnih branilaca, boraca, dobrovoljaca, Upravnog odbora UB-MDRKS, izvršnih i   administrativnih organa Udruženja upućujemo iskrene čestitke povodom 15. aprila – Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, članovima porodica šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i veteranima Armije RBiH, kao i svim građanima Kantona Sarajevo i cijele Bosne i Hercegovine”

Svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine upućujemo najiskrenije čestitke, sretan 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine.