Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo  je osiguralo podršku socijalnih potreba članova Udruženja boraca - Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 - 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) sa 51 paket higijenskih potrepština.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović je primio delegaciju Kantonalnog udruženja sarajevskih maloljetnih dobrovoljaca u sastavu Rusmir Piralić, Sibel Sarić, Rijad Tikveša i Adis Pecar. Razgovarali su o unapređenju imogućnostima buduće saradnje Ministarstva i UB-MDRKS na polju angažovanja zajedničkih snaga  na poboljšanju statusa bivših maloljetnih dobrovoljca, boraca, branitelja.

Udruženja boraca - Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 - 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) upućuje iskrene čestitke na imenovanju novog Ministra za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Omer Osmanović, te želi uspješan rad i uspjeh.

Nadamo se da ćemo u narednom periodu zajedničkim snagama uspješno riješavati aktuelnu problematiku našeg članstva  - maloljetnih dobrovaljaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 - 95  Kantona Sarajevo.

Udruženje boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo (UB-MDRKS) se zahvaljuje na donaciji od  60 paketa hrane od bosanskohercegovačke kompanije.