MDR-KS

Početna stranica Pristupnica Prijatelji Linkovi Kontakt Klubovi Blog Novosti
  Završeno snimanje dokumentarnog filma "Djeca rata - djeci mira"

Udruženje maloljetnih dobrovoljaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo je u saradnji sa Al-Jazeera Balkans snimilo dokumentarni film \"Djeca rata - djeci mira\" koji predstavlja ekranizaciju istoimenog projekta koji je okupio bivše maloljetne borce iz sve tri bivše zarećene


UB-MDR KS uspješno realizovao projekat "Djeca rata - djeci mira"

Nekad na suprotstavljenim stranama, danas zajedno, bivši maloljetni borci – djeca vojnici Armije BiH, Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća obrane, sa mladima u 30 srednjih škola širom Bosne i Hercegovine kroz interaktivne radionice gdje su razgovarali o štetnim posljedicama, razlozim


DJECA RATA I DJECA MIRA NA PUTU IZGRADNJE ZAJEDNIČKE BUDUĆNOSTI

Mirovni kamp u sklopu projekta \'\'Djeca rata - djeci mira\'\' koji sprovodi Udruženje boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo (UB MDR KS) u saradnji sa Fondacijom Krila nade, a u sklopu platforme „Dijalog za budućnost“ koju implementiraju UNDP,


UB - MDR KS DOSTAVIO ZAHTJEVE SARAJEVSKOM PLENUMU

UB-MDR KS podržava proteste građana BiH koji imaju za cilj smjenu sadašnje korumpirane i neodgovorne vlasti, uspostavljanje vladavine prava na čitavom teritoriju BiH, te procesuiranje odgovornih pojednaca i grupa iz političkog i javnog života koji su svojim nesavjesnim radom i djelovanjem u vršenju javnih funkcija, zloupotrebom službenog položaja, doveli do katastrofalnog socio-ekonomskog stanja većine pripadnika svih kategorija drušva.
UB-MDR KS poziva ostalu boračku populaciju da podrži legitimne zahtjeve građana te da se aktivnije uključi u realizaciju aktvnosti koje se tiču poboljšanja socio-ekonomskog stanja boračke populacije. Pozivamo borce da se javno ograde od djelovanja prostanačkih poltronskih "boračkih“ organizacija, koje su u ime navodne brige za borce u proteklih 20 godina od boraca napravili socijalne slučajeve, dok su predstavnici tih udruženja sebi i svojim bliskom saradnicima obezbjedili dobre plate iz budzeta svih nivoa vlasti.
UB-MDR KS ne podržava nezakonite aktivnosti pojedinaca i grupa tokom protesta koji su imale i imaju za cilj uništavanje javne i privatne imovine, kao ni nasilničko ponašanje i upotrebu fizičke sile koja nije bila upotrebljena i koja se ne upotrebljava isključivo u samoodbrani.
 
ZAHTJEVI UB-MDR KS U VEZI SA POBOLJŠANJEM STATUSA BORAČKE POPULACIJE:
 
1. UB-MDR KS zahtijeva izmjenu i dopunu zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica na način da se naša boračka kategorija  prizna kao posebna boračka kategorija sa jasno definisanim pravima I obavezama koji će sistemski riješiti pitanja rehabilitacije i resocijalizacije naše boračke populacije te efikasan sistem provođenja istih kroz donosenja adekvatnih podzakonskih akata.
2. UB-MDR KS zajtjeva hitno otpuštanje zaposlenika iz javnih preduzeća i državnih institucija koji nisu pripadnici boračke populacije i koji su primljeni na radna mjesta suprotno odredbama Zakona o pravima demobilisanih boraca, te da se na njihova mjesta zaposle pripadnici borčke populacije i mladi koji su pokazali natprosječne rezultate u toku školovanja.(REZULTATE, A NE OCJENE – OCJENA SE MOZE KUPITI ALI NE I ZNANJE)
3. UB-MDR KS zahtjeva da se pristupi sistemskoj reviziji boračke populacije te da se registar svih pripadnika boračke populacije javno objavi. U registru, osim ličnih podataka, objaviti naziv jedinice, period proveden u OS, trenutni status itd.
4. UB-MDR KS zahtjeva momentalno puštanje na slobodu boraca Armije RBiH koji su pritvoreni bez optužnice i isplata naknada za obeštećenje njima i njihovim porodicama zbog nepravde i duševne boli ili, u protivnom, da se optužnice podignu, a da se obeštećenje isplati za dosadašnju štetu. (naturalizovani Bosanac Imad Al Husin).
5. Reorganizacija razvojne banke FBiH na način da se formira poseban sektor za podršku razvojnim projektima boračke populacije.
 
OČEKIVANJA UB-MDR KS OD VLASTI:
 
- Reduciranje i uspostavljanje efikasne državne administracije
- Formiranje vlade eksperata
- Smanjenje primanja svim javnim službenicima i administraciji, na svim nivoima. Primanja moraju biti usklađena na način da najveća primanja ne mogu iznositi više od tri prosječne neto mjesecne plaće u proizvodnom sektoru privrede, te ukidanje svih materijalnih i nematerijalnih povlastica ("bijeli hljeb" i sl.)
- Onemogućavanje obavljanja više javnih funkcija jednom licu (upravni, nadzorni i drugi odbori, komisije, vijeća i slično) osim ukoliko se ne dokaže da je to lice baš toliki ekspert iz neke naučne oblasti pa se ne može bez njega i da baš od njegovog angažmana zavisi funkcionisanje te institucije
- Da pripadnici bezbjedonosnih službi i policije podrže legitimne i pravdene zahjtve građana te poduzmu radnje u pravcu dokumentovanja kriminalnih radnji iz oblasti organizovanog i privrednog kriminala i korupcije iz perioda od kraja rata do danas
- Revizija privatizacije i pokretanje postupaka protiv odgovornih
- Da pravosudni organi i institucije što prije procesuiraju osumjnjičene iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije i zloupotrebe službenog položaja i ovlasti, a koji su najodgovorniji za katastrofalno stanje u zemlji
- Izmjena  Krivičnog Zakona FBiH na način da se pooštre sankcije predviđene za sve vrste krivičnih djela, a posebno za ona iz prethodno navednih oblasti kriminaliteta.
- Hitno donošenje zakona o porijeklu imovine.
- Da Agencija za bakarstvo FBiH izda nalog komercijalnim bankama da zaledi imovinu političara i tajkuna dok se ne utvrdi njeno porijeklo 
- Povečanje invalidnina i ostalih vidova pomoći licima koja boluju od teških oblika invaliditeta, kao i porodicama koji imaju teško oboljelu djecu (slijepi, nepokretni, teški oblici mulipleskleroze i sl…)
-Zdravsteno osigurnje koje pokriva sve troškove za sve vrste medicinskih intervencija, tretmana i terapija u zemlji i inostranstvu za djecu do 18 godina.
- Donošenje propisa kojim će se zabraniti javnim preduzećima  da finansijske transakcije i deponovanje viška neraspoređenje dobiti drže u stranim, već isključivo u domaćim bankama
- Izmjene i dopune Zakona o radu, kojima će se na bolji način zaštititi prava radnika. Zakon neka pripremi Sindikat, a čelnike Sindikata neka izaberu radnici.
- Povećanje minimalnih penzija za najmanje 10 posto u sljedeće dvije godine
- Zaustavljanje daljeg  zaduživanja kod MMF-a i Svjetske banke, te pronalaženje povoljnijih izvora kapitala na svjetskom tržištu. 

Kompletan tekst podnesaka sarajevskom plenumu  u .pdf formatu u nastavku teksta...

Za više informacija pogledajte dokument u nastavku:

Donacije

https://www.facebook.com/groups/UB.MDR.KS/


* * U P O Z O R E NJ E * *

UB-MDR KS nema formirana niti ima u planu da formira udruženja na općinskim nivoima zbog odluke Upravnog odbora da se uspostavi samo neophodna, jeftina i efikasna infrastruktura administracije i organizacije. Uspostavljanje prevelike administracije bi opteretilo i uveliko poskupilo rad udruženja.


BHTELECOM

PROMO-FILM UB-MDR KS
 
Alen Ajanović Official web site Kontakt Webmaster BA EN