MDR-KS

Početna stranica Pristupnica Prijatelji Linkovi Kontakt Klubovi Blog Novosti
  Završeno snimanje dokumentarnog filma "Djeca rata - djeci mira"

Udruženje maloljetnih dobrovoljaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo je u saradnji sa Al-Jazeera Balkans snimilo dokumentarni film \"Djeca rata - djeci mira\" koji predstavlja ekranizaciju istoimenog projekta koji je okupio bivše maloljetne borce iz sve tri bivše zarećene


UB-MDR KS uspješno realizovao projekat "Djeca rata - djeci mira"

Nekad na suprotstavljenim stranama, danas zajedno, bivši maloljetni borci – djeca vojnici Armije BiH, Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća obrane, sa mladima u 30 srednjih škola širom Bosne i Hercegovine kroz interaktivne radionice gdje su razgovarali o štetnim posljedicama, razlozim


DJECA RATA I DJECA MIRA NA PUTU IZGRADNJE ZAJEDNIČKE BUDUĆNOSTI

Mirovni kamp u sklopu projekta \'\'Djeca rata - djeci mira\'\' koji sprovodi Udruženje boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo (UB MDR KS) u saradnji sa Fondacijom Krila nade, a u sklopu platforme „Dijalog za budućnost“ koju implementiraju UNDP,


ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST UDRUŽENJA MALOLJETNIH DOBROVOLJACA KS, HNK I OPĆINE GRADAČAC POVODOM AKTUELNIH DEŠAVANJA u FBIH!

Svim medijiskim kucama, agencijama i portalima!

Predmet: Saopštenje za javnost udruženja maloljetnih dobrovoljca odbrambeno-oslobodilačkog rata '92-'95 
- Kantona Sarajevo ( UB-MDR KS)
- Armije RBiH HNK
- Armije RBiH Gradačac
(U daljem tekstu  - Udruženja)


Poštovani predstavnici medija, 

U toku proteklih dana svjedoci smo najozbiljnih dešavanja u BH društvu od okončanja oružanih sukoba odnosno stupanja na snagu daytonskog mirovnog porazuma.
Cijeneći ozbiljnost situacije i stanja BH društva kao društveno odgovorna udruženja koja baštine tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata koja čine najmađi učesnici istog izdajemo slijedeće saopštenje za javnost:

1. Udruženja  podržavaju proteste građana BiH koji imaju za cilj smjenu sadašnje korumpirane i neodgovorne vlasti te uspostavljanje vladavine prava na citavom teritoriju BiH te procesuiranje odgovornih pojednaca i grupa iz političkog i javnog života koji su svojim nesavjesnim radom i djelovanjem u vršenju javnih funkcija, zloupotrebom sluzbenog položaja, doveli do katastrofalnog socio-ekonomskog stanja večine pripadnika svih kategorija drušva.

2. Udruženja pozivaju ostalu boračku populaciju da podrži legitimne zahtjeve građana te da se aktivnije uključe u realizaciju aktvnosti koja se tiču poboljšanja socio-ekonomskog stanja boračke populacije. Pozivamo borce da se javno ograde od djelovanja pro-stanačkih poltronskih „boračkih“ organizacija koje su u ime navodne brige za borce u proteklih 20 godina od boraca napravili socijalne slučajeve, dok su predstavnici tih udruženja sebi i svojim bliskom saradnicima obezbjedili dobre plate iz budzeta svih nivoa vlasti.

3. Udruženja podržavaju zahtjeve demonstranata i građana za smanjnjem državne administracije, formiranje vlade eksperata i smanjenje primanja svim javnim službenicima i administraciji, na svim nivoima. Primanja moraju biti usklađena na način da najveća primanja ne mogu iznositi više od 3 prosječne netto mjesecne plaće u proizvodnom sektoru privrede te ukidanje svih materijalnih i nematerijalnih povlastica. Onemogućiti obavljanje više javnih funkcija jednom licu (upravni, nadzorni i drugi odbori, komisije, vijeća i slično) osim ukoliko se ne dokaže da je to lice baš toliki ekspert iz neke naucne oblasti pa se ne može bez njega i da baš od njegovog/njenog angažmana zavisi funkcionisanje te institucije.( ovo obavezno).

4. Udruženja pozivaju pravosudne organe  i institucije da sto prije procesuiraju osumjnjičene iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije i zloupotrebe službenog polozaja i ovlasti, a koji su najodgovorniji za dosadašnje katastrofalno stanje u zemlji.

5. Udruženja pozivaju nadležne institucije da se hitno donese Zakon o porijeklu imovine te da se pooštre sankcije predviđene u Krivičnom zakonu FBiH ( KZ FBiH) za krivična djela iz navednih oblasti kriminaliteta. 

6. Udruženja pozivaju pripadnike bezbjedonosnih službi i policije da podrži legitimne zahjtve građana te poduzmu radnje u pravcu dokumentovanja kriminalnih radnji iz oblasti organizovanog i privrednog krminala i korupcije iz perioda od kraja rata do danas.

7. Udruženja zahtijevaju Izmjenu i dopunu zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovi porodica koji će sistemski riješiti pitanja rehabilitacije i resocijalizacije naše boračke populacije te provođenje istih.

8. Udruženja ne podržavaju nezakonite aktivnosti pojedinaca i grupa tokom protesta koji su imale za cilj uništavanje javne i privatne imovine kao i nasilničko ponašanje i upotrebu fizičke sile koja nije bila u upotrebljena u samoodbrani.

Obzirom na cinjenicu da se odluke donose brzo i na temelju informacija koje se plasiraju putem medija čine te iste medije vrlo moćnim saveznikom onih koji žele da te informacije plasiraju.
Kako bi se ojačala vlastita pozicija kod javnosti, razlićite interesne grupe će uraditi sve da kroz medije plasiraju one vrste informacije koje im mogu najviše uticati na kreiranje mišljenja i stava kod građana.
Svjesni gore navedene činjenice, molimo medije da se fokusiraju na uzroke, a ne na posljedice katastrofalnog stanja društva, te da ne ucestvuju u organizoavnoj kampanji političke elite i vlastodržaca kojom žele poslati poruku kako je najstaršnija stvar koja se desila u proteklih 20 godina nekoliko unistenih zgrada, a ne nekoliko stotina hiljada uništenih života građana ove zemlje.

Ovim putem pozivamo građane da zajedno istrajemo u legitimnim zahtjevima za poboljšanje životnog ambijentana za nas i našu djecu.

S poštovanjem,

UB-MDR KS
Udruženje maloljetnih dobrovoljca Armije RBiH HNK
Udruženja maloljetni borci Armije RBiH Gradačac

Donacije

https://www.facebook.com/groups/UB.MDR.KS/


* * U P O Z O R E NJ E * *

UB-MDR KS nema formirana niti ima u planu da formira udruženja na općinskim nivoima zbog odluke Upravnog odbora da se uspostavi samo neophodna, jeftina i efikasna infrastruktura administracije i organizacije. Uspostavljanje prevelike administracije bi opteretilo i uveliko poskupilo rad udruženja.


BHTELECOM

PROMO-FILM UB-MDR KS
 
Alen Ajanović Official web site Kontakt Webmaster BA EN