Danas, 8.4.2018 godine sa početkom u 11:00 casova održana je prva konferencija maloljetnih dobrovoljaca oo rata 92-95 sa područja federacije u Centru za omladinu i mlade Grbavica u organizaciji UB MDR 92-95 KS a pod pokroviteljstvom Ministarstva za Bbračka pitanja Kantona Sarajevo.

Ne postoje zvanični podaci o tome koliko je maloljetnika učestvovalo u ratu u BiH, kao ni o njihovoj starosti i spolu. Ali, prema Istraživačko-dokumentacionom centru (IDC) iz Sarajeva, nevladinoj organizaciji koja prikuplja podatke u ljudskim gubicima u ratu u BiH, 661 maloljetni vojnik između 10 i 18 godina starosti ubijen je u ovom ratu...

Oni su bili djeca i ušli su u rat, ring, ... i još su tu !?

Prema Konvenciji o pravima djece koju je UN usvojio 1989. godine, svaka osoba mlađa od 18 godina smatra se djetetom, ali je kao najniža granica za dobrovoljno učešće u oružanim sukobima postavljena starost od 15 godina.

Donosimo spisak boraca koji su ušli maloljetni u borbene jedinice i poginuli kako maloljetni... To nije samo spisak sa brojevima, slovima , datumima rođenja, to je spisak sinova ove naše domovine, spisak mladosti, spisak pun srčanosti, nevinosti...